Nieuws


26 april 2018

Opening Kapelbergseizoen


PRESENTATIE NIEUWE PASTOR BIJ OPENING KAPELBERGSEIZOEN BERGHAREN

Op zaterdag 5 mei wordt in op de Kapelberg in Bergharen het nieuwe seizoen geopend van de wekelijkse vieringen in de openlucht. Om 19.00 uur zal pastoor Martin Claes van parochie De Twaalf Apostelen voorgaan in die eerste viering en dan ook tevens de nieuwe pastoraal werker Jack Steeghs aan de geloofsgemeenschap voorstellen. Hij wordt de nieuwe eerst aanspreekbare pastor voor Bergharen en Hernen-Leur.

Met het aanbreken van de meimaand begint een van de twee Mariamaanden van het jaar (mei en oktober) en staat ook Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods weer volop in de belangstelling. Het originele beeld van de piëta zal die avond weer prominent op de berg aanwezig zijn.

 

Sinds 1939 zetelt Maria onafgebroken op het hoogste punt in het Land van Maas en Waal. De Mariadevotie heeft daar een veel langere geschiedenis. In 1312 werd door de abdij van Camp, een plaats net over de Duitse grens, “de Molenberg” gekocht. De orde der cisterciënzers bouwden er later een kapel. Zij plaatsten daarin een beeld van de Moeder van Smarten, een zogenaamde piëta. Maria is gezeten op een rotsblok met het gestorven lichaam van haar Zoon op haar schoot. We zien bij Hem de wondentekenen, ook wel stigmata genaamd, op handen, voeten en in de hartstreek.

Op 5 mei wordt het seizoen geopend. Op de zaterdagen erna zal er steeds om 19.00 uur een viering zijn. Gedurende de hele maand zullen er meer plechtigheden zijn van verschillende groepen die als bedevaartgangers de weg weten te vinden om even dicht bij Maria te zijn, een kaarsje te branden en om even haar warme schutsmantel te ervaren.

 

Jack Steeghs (53 jaar) woont in Zaltbommel, is getrouwd en draagt samen met zijn vrouw de zorg over vijf opgroeiende kinderen. Hij werkt in deeltijd in parochie De Twaalf Apostelen als pastoraal werker en opbouwwerker.

Jack werd geboren in Neerkant, in de Brabantse Peel, en groeide daar ook op als boerenzoon. In 1995 nam hij het ouderlijk bedrijf (varkens en akkerbouw) over. Toch heeft zijn toekomst al vrij snel een ander perspectief gekregen. Dat had te maken met een veranderende landbouw/samenleving in combinatie met zijn nieuwsgierigheid naar levensvragen, naar wat mensen beweegt, te beginnen bij zichzelf en is in 1997 opnieuw gaan studeren.

Al tijdens zijn studie theologie werd hij projectmedewerker kerk, landbouw platteland in het aartsbisdom Utrecht. Dat aandachtveld boeit hem steeds meer: daarom is hij actief met boerenpastoraat. Hij ziet ernaar uit om vanaf 1 mei in de geloofsgemeenschappen van De Twaalf Apostelen aan de slag te gaan.