Nieuws


Pagina 1 van 2  > >>

5 augustus 2018

Op zondag 19 augustus a.s. staat de Grote Maas en Waalse Mariabedevaart naar Bergharen op de agenda. Om 16.00 uur wordt op de Kapelberg eucharistie gevierd. Emeritus-pastoor Ton van Balveren zal daarin voorgaan, samen met Jack Steeghs, de nieuwe eerstaanspreekbare pastor van Bergharen. Het Elckerlyckoor zal de gezangen verzorgen en blaasorkest MuzAnna zal het daarin bijstaan en ook zelf mooie klanken ten gehore brengen.

Voor velen is het een jaarlijkse traditie om op de zondag na 14 augustus de gang naar de Kapelberg te maken, waar al sinds de veertiende eeuw een bijzondere verering plaats vindt tot Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods. Een bedevaart wordt ook wel een pelgrimage of pelgrimsreis genoemd en mensen die een bedevaart maken, zijn bedevaartgangers of pelgrims. Zo’n tocht kan individueel of in groepsverband worden gemaakt en het spreekt voor zich dat ieder met zijn eigen bedoelingen gaat.

4 januari 2018

Op een van de laatste dagen van het oude jaar werd namens het bestuur van de Katholieke Stichting Beheer Kapelberg Bergharen aan de heer Piet Basten, in aanwezigheid van zijn echtgenote Mien, een fraai glas-in-lood-raam met afbeelding van de kapel aangeboden.

19 november 2017

Het bestuur van de beheerstichting van de Kapelberg heeft in haar vergadering van 6 oktober 2017 de tarieven voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld. Zie aparte button in hoofdmenu hiernaast.

2 mei 2017

ASVERSTROOIING OP DE KAPELBERG

Omdat de Kapelberg een bijzondere plaats is voor velen, begrijpen we dat het ook een populaire plaats is om de as van een dierbare uit te strooien. Voor het verstrooien van de as geldt volgens de wet dat de eigenaar van de grond daar toestemming voor moet geven. Neem daarom vooraf even contact op met het bestuur van de stichting.

 

30 november 2016
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar is ook een nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd.
Daarmee worden de verschillende vertalingen die voorheen in Nederland en Vlaanderen werden gebruikt, gelijk.