Nieuws


19 november 2017

Het bestuur van de beheerstichting van de Kapelberg heeft in haar vergadering van 6 oktober 2017 de tarieven voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld. Zie aparte button in hoofdmenu hiernaast.

2 mei 2017

ASVERSTROOIING OP DE KAPELBERG

Omdat de Kapelberg een bijzondere plaats is voor velen, begrijpen we dat het ook een populaire plaats is om de as van een dierbare uit te strooien. Voor het verstrooien van de as geldt volgens de wet dat de eigenaar van de grond daar toestemming voor moet geven. Neem daarom vooraf even contact op met het bestuur van de stichting.

 

30 november 2016
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar is ook een nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd.
Daarmee worden de verschillende vertalingen die voorheen in Nederland en Vlaanderen werden gebruikt, gelijk.
23 april 2015

Kruiswegtekst voor ouders met kinderen

Met ingang van het Kapelbergseizoen 2015 is er ook een tekst van de Kruisweg voor de kinderen aanwezig. In een van de kaarsenkapelletjes ligt een gelamineerde kaart die op een rondje door het kruiswegpark kan worden meegenomen. Het is wel de bedoeling, dat deze kaart na afloop weer wordt terug gelegd op de plaats waar de kaart werd aangetroffen. Op deze manier kunnen ook andere mensen daar weer gebruik van maken.

Wanneer u de tekst zelf nog eens wilt nazien, hieronder wordt die afgedrukt.

3 mei 2014

Tijdens de openingsviering van het Kapelbergseizoen 2014 werd op zaterdagavond 3 mei een gedenkplaat onthuld als dank voor de vele handen die geholpen hebben bij de activiteiten rond het 700-jarig bestaan van de Kapelberg in 2012.

 

Voorzitter Henk Hendriks en bestuurslid Corrie Hendriks staan klaar voor de onthulling. Pastoraal werker Annemarie Gooiker memoreert 700 jaar Kapelberg. Naast haar Martin Claes, pastoor van parochie De Twaalf Apostelen.

Christel Schraven (ontwerp) en Barry Moors (MCB, uitvoering) naast de gedenkplaat.