't Haores verhaol geleufde gij 't


Bij de programmakeuze rond het 700-jarig bestaan van de Kapelberg moest een historische optocht een belangrijk onderdeel worden. Het zou de mogelijkheid bieden aan mensen uit de regio om kennis te nemen van de geschiedenis en aan de creatieve dorps- en streekgenoten om verschillende aansprekende taferelen voor het voetlicht te brengen. Al brainstormend binnen het bestuur van de stichting werd het idee geopperd om het om te draaien. Niet de creaties zouden over de weg rondtrekken, maar de mensen die erop af zouden komen, moesten er tijdens een korte wandeling langs lopen.
Een commissie van vier ging met het idee aan de slag. Al snel werd een veertiental onderwerpen bedacht die te maken hadden met het ontstaan van het stuifduinengebied en de geschiedenis, die van het dorp in het algemeen en van de Kapelberg in het bijzonder. Een informatieavond leidde ertoe dat die veertien onderwerpen bemenst konden worden met enthousiaste vrijwilligers. Ook voor hun creatieve ideeën was daarin ook nog ruimte. Zie daar alle ingrediënten die voor een geweldig spektakel nodig zijn. Tel daarbij op nog eens het schitterende weer en de massale toeloop van mensen, dan heb je wel een ideaal evenement dat alom lof oogstte.
Wat was er te verwachten? Men heeft al snel een link gelegd met geloof en pelgrim wanneer er gesproken wordt over staties. Dat doet immers denken aan een kruisweg. Maar statie betekent ook halteplaats. En dat was hier bedoeld. Niet het geloof stond centraal, maar vooral de cultuur historische betekenis van de Kapelberg. En dat verraste menigeen dus.
De historie van de Lindeboom werd uitgelegd. Ooit was deze bedoeld als koortsboom zoals die bij de Waldrickkapel in Overasselt en als vervanger van de beeltenis van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods.
Het ontstaan van de stuifduinen werd op een speelse manier gebracht met de quiz “Ren-je-rot”. De naam Bergharen werd met een kwinkslag door dames met enorme pruiken uitgelegd. Een blazersensemble zorgde voor een oorstrelend stuk muziek. De legende van de manke houtsnijder en de molenaar werd schitterend uitgebeeld en met een puzzel gevisualiseerd. Dansende indianen vormden een fraai intermezzo op de plek waar in het verleden het Eurokamp werd gehouden, waaraan een betonnen totempaal nog steeds doet denken. Het bidden en werken van de cisterciënzer monniken werd met kloosterzang vormgegeven. De bisschop en Maarten Luther bestreden elkaar om de aflaten die konden worden gekocht. Zij leken het deze middag op een akkoordje te gooien ten behoeve van het goede doel.
Kunstzinnig en goedverzorgd was de uitbeelding van de Beeldenstorm. Een aantal living statues beeldde dat schitterend uit. Op een sublieme wijze werd de gang van het beeld naar het kasteel in Hernen vocaal vertolkt. Het Geldersch Landschap droeg een steentje bij met uitleg over de dassenpopulatie in Bergharen en de terugkeer van die dieren in het gebied. Het Rijke Roomse leven met haar bijverschijnselen werd getoond door een groep als een soort levend schilderij met een Mariaverschijning erboven. De watersnood van 1926 kwam tot uitdrukking door een korte act waarin over het lot van mens en dier beslist moest worden.
Touwtrekken om het beeld waarna met instemming van de bisschop Bergharen de gelukkige werd, leverde steeds dezelfde winnaar op. Het kon ook niet anders.
Op een ludieke wijze werd de bescherming die de berg aan de onderduikers bood uitgebeeld. De “Scheisse” roepende Duitsers bleven maar rond de poepdoos hangen omdat zij op de geur afgingen.
Aan het slot kon nog een kaarsje worden gebrand bij de kapel zelf, waarvoor een levende Maria met engelen iedereen uitnodigde.
Lichtelijk vermoeid door de rondgang door het rulle zand liet menigeen zich ook het speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen en gebottelde “Haore’s Paoterke” goed smaken.
Hulde aan de vele vrijwilligers die zich een paar uren hebben ingezet voor dit unieke spektakel, dat voor velen beslist naar meer doet smaken. Een kostbare herinnering zal ongetwijfeld de DVD worden waarvoor zondag ook opnamen werden gemaakt. Bestelling ervan kan door middel van bijgaand bestelformulier of via info@mariakapelbergharen.nl.