Agenda


Van wege privacy worden activiteiten betreffende dopen, huwelijken en uitvaarten niet vermeld.

Vrijdag 31 maart: 15.00 uur Kruisweg van Goede Vrijdag door het kruiswegpark.

Zaterdag 5 mei: 19.00 uur Plechtige opening van het Kapelbergseizoen 2018.

Donderdag 10 mei: 11.00 uur Viering Hemelvaartsdag.

Woensdag 16 mei: 19.00 uur Mariamaandviering Vrouwen van Nu.

Zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag, 10.00 uur Pinksterdienst Protestantse Streekgemeente Maas en Waal.

Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag, 10.00 uur Eucharistieviering bij gelegenheid van de Kapellentocht.

Woensdag 15 augustus: 19.00 uur Viering Maria Tenhemelopneming.

Zondag 19 augustus: 16.00 uur Viering bij gelegenheid Grote Maas en Waalse Mariabedevaart,
                                              tevens sluiting van het Kapelbergseizoen 2018.