Kruisweg met lampionnentocht


Op zondag 11 november, de feestdag van Sint Maarten, trok een grote groep van ouders, kinderen en vele belangstellenden vanaf de basisschool Wingerd door het dorp Bergharen. Onder begeleiding werd met fakkels en lampionnen naar de Kapelberg gelopen.
Onder het spelen op een doedelzak door Ad Spierenburg kwam de stoet op de berg aan. Daar werd iedereen door pastor Annemarie Gooiker welkom geheten, waarna het verhaal van een lampionmeisje werd voorgelezen door Esmée Balvers, de voorleeskampioen van basisschool Wingerd. Op een groot scherm werd het verhaal met een schimmenspel gevisualiseerd.
Iedereen werd daarna uitgenodigd om mee te lopen door het kruiswegpark dat gedeeltelijk verlicht werd met fakkels. Een lint van licht begaf zich door het bos langs de veertien staties. Een speciale tekst was er gemaakt om de titels van de staties concreet te maken naar de huidige tijd. Speciaal voor deze rondgang was de door paus Johannes-Paulus II toegevoegde vijftiende statie gemaakt. Het was een nabootsing van een glas in loodraam, voorstellende de verrijzenis.
Ruim driehonderd mensen namen deel aan deze bijzondere avondwandeling om licht te brengen en aan elkaar door te blijven geven.