Opening kapelbergseizoen 2012


De door de aanwonenden van de route van kerk naar Kapelberg met verstrekte blauwe witte slingers en ballonnen aangebrachte versiering gaf aan het einde van de middag van 5 mei een bijzonder feestelijke aanblik. Rond half zeven vertrok vanaf de Sint-Annakerk aan de Dorpsstraat een bonte stoet gelovigen, voorafgegaan door het Sint-Damianusgilde uit Niftrik, met in het midden de eeuwenoude beeltenis van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods, gedragen door vier jonge vaders. Diaken Hennie Witsiers droeg het processiekruis. Hij werd geflankeerd door de fakkeldragers Toon Kersten en Peter van der Loop. Achter het beeld liepen de voorgangers Ad Blommerde, marist en pastoor van de parochie Druten-Puiflijk, en pastoraalwerker Annemarie Gooiker-Loeffen, eerst aanspreekbare pastor van Berharen.

Op de berg voegde zich daarbij pater Jan van Haandel, de witte pater die geboren werd in Bergharen en vele jaren werkzaam is in de Afrikaanse missie in de hoofdstad Bamako van het Sahelland Malie. Onder de meetrekkende gelovigen mensen van diverse geloofsgemeenschappen uit heel Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen, alsmede een delegatie vanuit Elshout, het in Brabant gelegen Mariaoord. Tegen zeven uur trok de processie, onder de bekende klanken van het "Wij groeten u, o koningin" van het lirakorps uit Niftrik onder leiding van Jan Roelofs, door de poort het terrein van de Kapelberg op. Dat bezorgde menigeen een kippenvelmoment. Weldra neemt het koor Neo Nata met dirigent/organist Jan Tel de zang voor haar rekening, zoeken de processiegangers hun plaatsen en kan de eucharistieviering beginnen.

Al waren de weersomstandigheden niet optimaal en was een overjas geen overbodige luxe, toch had een grote menigte de moeite genomen erbij aanwezig te zijn.
Na afloop van de viering nam Geert-Jan Velings het woord om burgemeester Gosse Noordewier aan te kondigen die Annemarie Gooiker haar boek, getiteld "Het zwaard van opa Tio" overhandigde. Een vriendengroep van haar zorgde voor het nodige trompetgeschal. De eerste exemplaren werden overhandigd aan mevrouw Lies Janssen en Ruben Gooiker, die symbool stonden voor de leeftijdscategorie (8 tot 88) waarvoor het boek is bestemd.
Belangstelling was er ook van de Wijchense Omroep, die na afloop nog een interview hield met de schrijfster van het boek.