Welkom


Van harte welkom op de website van de Kapelberg, een bijzonder inspirerend rustpunt in het Land van Maas en Waal. De kapel is gelegen aan de Molenweg 55 te Bergharen, achter molen "De Verrekijker" op de hoek van de Molenweg/Elzendweg. Volg het bord O.L.V. ter Nood Gods.

Over het ontstaan, de geschiedenis en de actualiteit van deze unieke plek op het hoogste punt (21,3 meter) van het Land van Maas en Waal vind je hier de nodige informatie.

Het terrein van de Kapelberg wordt beheerd door de Katholieke Stichting Beheer Kapelberg Bergharen. Deze stichting werd opgericht bij notariële akte op 1 december 2003 en bij decreet van 15 december 2003 door de toenmalige bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, ingesteld als een private kerkelijke rechtspersoon in de zin van canon 116 van het Wetboek van Canoniek Recht en als kerkelijke rechtspersoon een zelfstandig onderdeel van het Rooms-katholiek Kerkgenootschap in Nederland. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09139122.

Afspraken voor het gebruik van de Kapelberg voor onder andere doop-, huwelijks- of jubileumvieringen en uitvaarten, het verstrooien van de as van een overledene, dan wel voor een zelf georganiseerde bedevaart met uw parochie, geloofsgemeenschap of anderszins kunnen worden gemaakt met ons bestuurslid de heer M. Pekel, telefoon 0487-531651, of via het e-mail adres: info@mariakapelbergharen.nl. Eventueel helpen wij graag met informatie en het zoeken naar mogelijkheden voor gebruik van een lunch enz. tijdens het verblijf in Bergharen. 

 

In het jaar 1312 werd door Cisterciënzer monniken de basis gelegd voor de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods op de Kapelberg van Bergharen. Deze monniken waren uiterst strijdvaardig, predikten en leidden kruistochten en voerden inquisitie tegen andersdenkenden. Zij bewerkten samen met de bewoners de landerijen die voornamelijk door schenkingen werden verkregen. 

 

 

 

Voor meer informatie over de Kapelberg van Bergharen klik je op een van de onderwerpen hiernaast. 

We proberen die informatie zo actueel mogelijk te houden en hopen dat u - wanneer u hier iets mist, veranderd of toegevoegd wilt hebben - contact met ons op wilt nemen. U kunt dit doen via ons e-mailadres:  info@mariakapelbergharen.nl.